PDF Tisk Email

VÝROČNÍ KONFERENCE 2019

 

4. října 2019

 

10.00 - 14.00

 

Novotného lávka 200/5, Praha 1

konferenční sál 319, III. patro

 

 
PDF Tisk Email

POVINNÉ PĚTIDENNÍ PŘÍPRAVNÉ ŠKOLENÍ

K CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠCE

instruktorů obsluh MV a

kontrolních techniků MV

 

14. – 18. října 2019

 

Praha 6 - Ruzyně

Podrobnosti v sekretariátu společnosti.

 
PDF Tisk Email

INFORMACE
pro všechny držitele certifikátů


Již v minulém roce byla provedena změna v systému předávání „Periodických hlášení“.


V rámci zjednodušení celého procesu zpracování periodických hlášení byl stanoven pro předání těchto informací o činnosti certifikovaných osob jednotný termín, a to vždy k 30. 06. každého kalendářního roku.

Periodické hlášení podává každý certifikovaný jenom jedno (uvede v něm údaje o činnosti vztahující se ke všem certifikátům, které má), spolu s tím uhradí k tomuto datu i udržovací poplatek podle platného ceníku CEO.


Žádáme proto všechny certifikované, pokud periodické hlášení v minulém roce neodeslali, aby tak učilnili v pokud možno co nejkratším termínu.

Pokud nebudou periodická hlášení opakovaně předávána, bude certifikační orgán brát tuto skutečnost na zřetel při stanovení stupně recertifikační zkoušky.

Certifikovaní, kteří periodické  hlášení v tomto kalendářním roce již podali, jej nemusí zasílat znovu.

Děkujeme za pochopení

 
PDF Tisk Email

INFORMACE pro všechny držitele certifikátů

 

V návaznosti na vyhodnocení „systému dozoru nad certifikovanými“ a na doporučení z externích auditů byla provedena změna v systému předávání „Periodických hlášení“. V rámci zjednodušení celého procesu zpracování těchto hlášení byl stanoven pro předání informací o činnosti certifikovaných osob jednotný termín, a to vždy k 30. 06. každého kalendářního roku za uplynulý rok. Hlášení podává každý certifikovaný jenom jedno (uvede v něm údaje o činnosti vztahující se ke všem certifikátům, které má), spolu s tím uhradí k tomuto datu i udržovací poplatek podle platného ceníku CEO.

Žádáme proto všechny certifikované, pokud Periodické hlášení v tomto roce ještě neodeslali, aby tak učinili v pokud možno co nejkratším termínu.

Certifikovaní, kteří hlášení v tomto kalendářním roce již podali ho nemusí zasílat znovu, jich se tato změna dotkne v kalendářním roce 2019.

Děkujeme za pochopení

 

 

Periodické hlášení držitele certifikátu
Ke stažení: ZDE

 

 
PDF Tisk Email

Česká společnost pro manipulaci s materiálem – logistiku z.s. (ČSMM-L)

 

Profesní sdružení ustavené v roce 1990 podle zákona č. 83/90 o občanských sdruženích, následnická organizace Komitétu pro manipulaci s materiálem při Československé vědeckotechnické společnosti jako nezávislá zájmová nepolitická společenská organizace – samostatný právní subjektu – viz Stanovy společnosti. Činnost ČSMM-L řídí předsednictvo – viz kontakty.

Členem ČSMM-L se může stát osoba, firma nebo škola – viz přihláška.

ČSMM-L je členem Českého svazu vědeckotechnických společností a členem Hospodářské komory hl. m. Prahy.

V rámci ČSMM-L pracují odborné skupiny, které připravují odborné akce z oblasti intralogistiky, manipulačních vozíků, zdvihacích zařízení a zemních strojů.

ČSMM-L vydává Osvědčení k odbornostem RIZIKA a ZEMNÍ STROJE.

Při ČSMM-L je zřízen Certifikační orgán pro certifikaci osob.

Data ČSMM-L:

IČ: 00537152
DIČ: CZ00537152
Zapsán v SR, MS v Praze, L 339
Bankovní spojení:Komerční banka Praha 1, ú. č. 47731011/0100

Sekretariát ČSMM-L:
116 68 Praha 1, Novotného lávka 5, kancelář A 202
telefon: 221 082 334, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Zuzana Zemanová

 

Termíny zkoušek

 

9.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

23.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

13.11.2019 - IOMV, ZKOMV

 

27.11.2019 - IOMV, ZKOMV