ČSMM-L je držitelka akreditace MPSV č.j.: 2014/69827-423/1 ze dne 8.12.2014 k
"Provádění zkoušek k ověřování odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů"
IČ: 00537152 DIČ: CZ00537152

Prevence rizik v oblasti BOZP

Akreditace zde

 

Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - informace zde

Přihláška ke stažení - zde

 

Úvodní informace k opakované zkoušce - zde

Přihláška k opakované zkoušce ke stažení - zde

 

Seznam držitelů osvědčení v oboru prevence rizik - zde

Termíny zkoušek

19.4.2017 - IOMV, ZKOMV

 

28.4.2017 - OTZZ

 

17.5.2017 - IOMV, ZKOMV

 

13.6.2017 - IOMV, ZKOMV

 

14.6.2017 - IOMV, ZKOMV

 

15.6..2017 - OTZZ