Tisk

INFORMACE PRO CERTIFIKOVANÉ IOMV a ZKOMV

 

Norma ČSN EN ISO 3691+Amd1 byla zrušena ke dni 1.8.2016. Tato norma obsahovala i ustanovení, týkající se provozu, obsluhy a údržby motorových manipulačních vozíků. Tato část nebyla ničím nahrazena. Aby tato obecná pravidla zůstala v platnosti u provozovatele, je nutné, aby si tato pravidla provozovatel zavedl do svých předpisů. ČSMM-L tudíž připravila metodickou pomůcku, kterou je možno k tomuto účelu použít.

 

Více v sekci po přihlášení.