ČSMML

Termíny zkoušek

20.9.2017 - IOMV, ZKOMV

 

11.10.2017 - IOMV, ZKOMV, KTMV

 

8.11.2017 - IOMV, ZKOMV

 

1.12.2017 - IOMV, ZKOMV