PDF Tisk Email

Členské příspěvky schválené konferencí ČSMM-L dne 23. 10. 2015 a uvedené v usnesení z této konference.

Individuální členství v ČSMM-L

450,- Kč za rok

Kolektivní členství v ČSMM-L

8 000,- Kč za rok

Kolektivní členství v ČSMM-L - pro školy

2 000,- Kč za rok


Členské příspěvky jsou osvobozeny od DPH, dle Zákona č. 235/2004 Sb., par. 61, odst. a

Členské příspěvky na rok 2017 lze poukázat na účet Společnosti č. 47731011 / 0100 u KB Praha 1 pod variabilním symbolem 221007.

Členské příspěvky na rok 2017 jsou splatné do 30. dubna 2017.

 

Termíny zkoušek

8.11.2017 - IOMV, ZKOMV

 

1.12.2017 - IOMV, ZKOMV