PDF Tisk Email

Informační zpravodaj ČSMM-L

 

Zpravodaj má již velmi dlouhou tradici;  je vydáván dvakrát ročně pouze pro členy společnosti, kterým je -  jako jedna z členských výhod v naší společnosti – rozesílám zdarma.

Snaží se Vám vždy zprostředkovat potřebné aktuální informace z různých oblastí  manipulace s materiálem, a to jak články našich členů, tak přizvaných odborníků.

Redakční rada
Předseda: Ing. Jarmila Králová.
Členové:  Vladislav Čermák, Ing. Jindřich Jandourek, Miroslava Smolová, Ing. Václav Šleis, Ing. Miroslav Zelený

Uvítáme nabídku odborných příspěvků ze strany členské základny.

Nabízíme také možnost inzerce v každém čísle vydávaného zpravodaje – podmínky inzerce sdělíme v sekretariátu společnosti.

Zpravodaj č. 01/2010 - květen 2010 - obsah zde
Zpravodaj č. 02/2010 - listopad 2010 - obsah zde

Zpravodaj č. 01/2011 - květen 2011 - obsah zde
Zpravodaj č. 02/2011 - listopad 2011 - obsah zde

Zpravodaj č. 01/2012 - duben 2012 - obsah zde
Zpravodaj č. 02/2012 - listopad 2012 - obsah zde
 
Zpravodaj č. 01/2013 - květen 2013 - obsah zde
Zpravodaj č. 02/2013 - listopad 2013 - obsah zde
 
Zpravodaj č. 01/2014 - květen 2014 - obsah zde
Zpravodaj č. 02/2014 - listopad 2014 - obsah zde
 
Zpravodaj č. 1/2015 - červen 2015 - obsah zde
Zpravodaj č. 2/2015 - listopad 2015 - obsah zde
 

Termíny zkoušek

 

9.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

23.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

13.11.2019 - IOMV, ZKOMV

 

27.11.2019 - IOMV, ZKOMV