PDF Tisk Email

Kontrolní technik motorových vozíků (KTMV)

 

Držitel certifikátu KTMV provádí technické kontroly MV podle metodických pokynů CEO. O výsledcích vystavuje protokoly, vozík označí předepsaným samolepicím štítkem.

Požadavky na kvalifikaci žadatele o certifikát KTMV:
  • ukončené úplné střední odborné vzdělání technického směru ukončené maturitou nebo vysokoškolské vzdělání technického směru poznámka: předepsané technické vzdělání je možno po posouzení minimálně sedmileté požadované praxe v oboru MV ředitelem CEO prominout
  • platný průkaz řidiče MV skupin, které bude kontrolovat
  • znalost odpovídajících předpisů v potřebném rozsahu
  • pětiletá praxe v opravách nebo projekci MV, které bude kontrolovat
  • nezávislost na servisu a provozovateli kontrolovaných MV
  • prokázání dostatečných technických znalostí o MV, schopnost používat kontrolní přístrojové vybavení
  • absolvování přípravného školení pro výkon této funkce dle platné osnovy – možno absolvovat u ČSMM-L – nabídka viz Přípravná školení k certifikaci

 

Certifikační schéma – (CS MV – 04) - zde

 

Přihláška ke stažení - zde

Ceník - zde

 

Termíny zkoušek

 

10.10.2018 - IOMV, ZKOMV

 

24.10.2018 - IOMV, ZKOMV

 

7.11.2018 - IOMV, ZKOMV

 

19.11.2018 - IOMV, ZKOMV

 

26.11.2018 - IOMV, ZKOMV

 

12.12.2018 - IOMV, ZKOMV