PDF Tisk Email

Zpravodaj 1/2014

 

Obsah:

 • Informace z ČSMM-L
 • Informace z Odborné skupiny Motorové vozíky
 • Informace o činnosti Certifikačního orgánu
 • Informace z Odborné skupiny Zdvihací zařízení
 • Informace k oblasti prevence rizik
 • Kvalifikace obsluhy MV z pohledu změn zákona o provozu na pozemních komunikacích
 • Změny v metodice pro posuzování technického stavu motorových manipulačních vozíků
 • Norma 27 0142 z pohledu revizního technika elektro
 • Nové trendy v bateriích pro manipulační techniku
 • Z odborného tisku
 • Výstavy a veletrhy 2014 - 2015
 

Termíny zkoušek

25. 4.2018 - IOMV, ZKOMV
- obsazeno

 

14. 5.2018 - IOMV, ZKOMV
- obsazeno

 

30. 5.2018 - IOMV, ZKOMV
- obsazeno

 

12. 6.2018 - IOMV, ZKOMV

 

28. 6.2018 - IOMV, ZKOMV