PDF Tisk Email

Zpravodaj 02/2013


Z obsahu :

  • Informace z ČSMM-L
  • Informace z Odborné skupiny Motorové vozíky
  • Informace o činnosti CEO v II. pol. 2013
  • Informace z Odborné skupiny Zdvihací zařízení
  • Platná legislativa pro provoz MV na rok 2014
  • Upřesnění informací k provozu MV na pozemních komunikacích
  • Stručné zásady při projednávání dopravních přestupků
  • Současný stav probíhající revize ČSN 27 0142
  • Praktické zkušenosti se zaváděním normy ČSN 73 2604
  • Z odborného tisku
 

Termíny zkoušek

30. 5.2018 - IOMV, ZKOMV 

- obsazeno

 

12. 6.2018 - IOMV, ZKOMV, KTMV

 

28. 6.2018 - IOMV, ZKOMV

 

17. 9.2018 - IOMV, ZKOMV

 

26. 9.2018 - IOMV, ZKOMV

 

10.10.2018 - IOMV, ZKOMV

 

24.10.2018 - IOMV, ZKOMV

 

7.11.2018 - IOMV, ZKOMV

 

19.11.2018 - IOMV, ZKOMV

 

26.11.2018 - IOMV, ZKOMV

 

12.12.2018 - IOMV, ZKOMV