Norma ČSN EN ISO 3691+Amd1 byla zrušena ke dni 1.8.2016. Tato norma obsahovala i ustanovení, týkající se provozu, obsluhy a údržby motorových manipulačních vozíků. Tato část nebyla ničím nahrazena. Aby tato obecná pravidla zůstala v platnosti u provozovatele, je nutné, aby si tato pravidla provozovatel zavedl do svých předpisů. ČSMM-L tudíž připravila metodickou pomůcku, kterou je možno k tomuto účelu použít.

 


INFORMACE – DŮLEŽITÉ !!!!


Ke dni 31. 3. 2011 bylo upřesněno v dokumentaci akreditovaného certifikačního orgánu P 3073 používání osobních razítek ZKOMV a IOMV při vydávání průkazů obsluh motorových manipulačních vozíků.
V metodice vydávání průkazů obsluh motorových manipulačních vozíků – dokument číslo OS MV-P06 byl přidán článek 8, který tuto problematiku upravuje.


Přesné znění textu článku 8:

8. Pokyny používání osobních razítek certifikačního orgánu ZKOMV a IOMV 

  • ZKOMV a IOMV osobním razítkem (od certifikačního orgánu) ověřuje doklady (tiskopisy) pro vykazování školení OMV dle OSMV-P06.
  • ZKOMV razítkem ověřuje pouze průkazy vydávané a evidované ACO č. 3073 (viz průmyslový vzor).
  • Průkazy OMV vydávané provozovatelem MV mohou být ověřeny pouze razítkem provozovatele, tento průkaz nesmí být ověřován razítkem ZKOMV ani IOMV.
  • Na průkazu vydaném provozovatelem je možno uvést jméno a číslo IOMV nebo ZKOMV provádějících školení a zácvik.
  • Razítko je možno dále využívat v písemném styku se státními organizacemi, certifikačním orgánem a klienty.


Držitele platných výše uvedených certifikátů informujeme tímto o této změně a žádáme je, aby od 31. 3. 2011 tuto změnu důsledně při své činnosti dodržovali.

Případné další informace Vám v případě potřeby poskytne Milan ŠTĚDRÝ.

V Praze dne 28. 3. 2011


Termíny zkoušek

16 září 2020
IOMV, ZKOMV, KT
23 září 2020
IOMV, ZKOMV, KT
07 říjen 2020
IOMV, ZKOMV, KT
21 říjen 2020
IOMV, ZKOMV, KT
04 listopad 2020
IOMV, ZKOMV, KT
25 listopad 2020
IOMV, ZKOMV, KT
09 prosinec 2020
IOMV, ZKOMV, KT

Kalendář ČSMML

Žádné události

Vyhledávání

Příhlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si